Reģistrēties

1
Personas dati
2
Reģistrācijas pabeigšana
Ilgtermiņa kredīts
Summa
Termiņš
Kredīta summa:
0 €
Komisija
0.00 0.00
Ikmēneša maksājums
0.00 0.00
Atmaksas datums
Summa
0.00
GPL
0.00% 0.00 %
Pieejama kredīta summa:
0 €
Kredīta standartinformācija Maksājumu grafiks
Atlaides kods
Aktivizēt
Atcelt
Nepareizs kods
Turpmāk norādītā informācija ir nepieciešama KREDITĒŠANAS LĪGUMA izpildei, kā arī SIA DELTA CAPITAL un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai. Sniegto personas datu apstrādi SIA DELTA CAPITAL veic, ievērojot personas datu aizsardzības prasības. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu iepazīstieties ar SIA DELTA CAPITAL Personas datu apstrādes principiem
Mobilā tālruņa numurs:
E-pasta adrese:
Personas kods:
Dzīvesvieta
Aizņēmuma mērķis
Tavi ikmēneša ienākumi
Esošo ikmēneša kredītsaistību summa
Esošā darba stāžs
Turpmāk norādītā informācija ir nepieciešama KREDITĒŠANAS LĪGUMA noslēgšanai un izpildei. Sniegto personas datu apstrādi SIA DELTA CAPITAL veic, ievērojot personas datu aizsardzības prasības. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu iepazīstieties ar SIA DELTA CAPITAL Personas datu apstrādes principiem
Darbavietas nosaukums:
Darbavietas adrese:
Ieņemamais amats:
Dzimums:

Skaidrojums par politiski nozīmīgi personu, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekli un par personu, kas ir cieši saistīta ar politiski nozīmīgu personu.

Turpināt reģistrāciju

Kredīta ņēmējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu tādu personas datu apstrādei, kas tiek veikta uz piekrišanas pamata, piemēram, tiešā mārketinga nolūkos, informējot par to kredīta devēju, nosūtot paziņojumu par piekrišanas atsaukšanu uz e-pasta adresi: info@kredits365.lv