PRIVĀTUMA POLITIKA

Interneta vietnes https://www.kredits365.lv/ īpašnieks un uzturētājs ir SIA „Delta capital”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103291692, turpmāk – “DELTA CAPITAL”, kas darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018).

DELTA CAPITAL ir ļoti svarīgi aizsargāt jūsu personas datus. Mēs pastāvīgi īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu jebkādu nesankcionētu piekļuvi datiem un lai nodrošinātu jūsu datu drošību mūsu sistēmās.

DELTA CAPITAL rūpējas par to, lai jūs vienmēr varat kontrolēt, kas notiek ar jūsu personas datiem. Savā https://www.kredits365.lv/vietnes profilā jūs varat redzēt, kuri jūsu personas dati ir mūsu rīcībā. Savus personas datus un datu apstrādes izvēlnes varat rediģēt un mainīt savā profilā, vai sūtot mums e-pastu: info@kreditsplus.lv.

Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Personas dati ir jebkura informācija, ko iespējams saistīt ar noteiktu personu. Tie var būt identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, adrese (deklarētā, un/vai paziņotā), e-pasta adrese, bankas konta numurs, darba vieta un ieņemamais amats, bankas konta ikmēneša apgrozījums, ikmēneša ienākumu apmērs.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

Mēs izmantojam jūsu datus, lai jums sniegtu nepieciešamos produktus un pakalpojumus, kā arī lai nodrošinātu to ērtu lietošanu. Jūsu mums uzticētie personas dati ļauj jūs identificēt un apkalpot, ņemot vērā jūsu vēlmes, kā arī sniegt individuāli pielāgotu atbalstu un konsultācijas.

Vai Jūs nododat manus datus tālāk?

Mēs varam nodot Jūsu datus tālāk, lai sniegtu Jums pakalpojumus, izstrādātu jaunus pakalpojumus, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu kā arī parādu piedziņas vajadzībām un savu leģitīmo interešu aizsardzībai.

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt ielogojoties interneta vietnē https://www.kredits365.lv/, sazinoties ar mums e-pastā info@kredits365.lv. Lūgumi labot, pārnest, ierobežot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no DELTA CAPITAL, kā patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēja

Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi - kādi Jūsu personas dati ir DELTA CAPITAL rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abu pušu saistības ir izpildītas.

Atteikšanās

Saņemot e-pastu no DELTA CAPITAL, kuriem Jūs pierakstījāties interneta vietnē www. kredits365.lv, Jums vienmēr tiks dota iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas, sūtot ziņu uz e-pasta adresi: info@kreditsplus.lv. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas DELTA CAPITAL, par to nosūtot rakstisku paziņojumu DELTA CAPITAL uz e-pastu info@kreditsplus.lv.

Personas datu glabāšanas ilgums

DELTA CAPITAL glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtā vienošanās, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā DELTA CAPITAL vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, celt vai vest prasību tiesā), kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Datu integritāte un drošība

DELTA CAPITAL veic saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinātu datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst finanšu nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

Sīkdatnes

Sīkdatnes (cookies) ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo interneta vietnes izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes netiek ievākta jebkāda informācija par Jums. Sīkdatnes DELTA CAPITAL var izmantot, lai sagatavotu un parādītu Jums piemērotākus pakalpojumu piedāvājumus citās interneta vietnēs kā arī lai veiktu statistiskus novērojumus par interneta vietnes DELTA CAPITAL lietojamību, bet sīkdatnes nekādā gadījumā netiek saistītas ar Jūsu konkrētajiem personas datiem un nevar tikt attiecinātas uz Jūsu personīgo informāciju.

Hipersaites uz citām vietnēm

Internetveitne www.kredits365.lv var saturēt hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.youtube.com u.c.), ko neuztur DELTA CAPITAL. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. DELTA CAPITAL nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību

Uzziniet vairāk par DELTA CAPITAL Personas datu apstrādes principiem.

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā DELTA CAPITAL apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@kreditsplus.lv.